Terms of Service | Acino в Україні

Юридична інформація

Перш ніж продовжити, прочитайте наведену юридичну інформацію, яка є обов’язковою для Acino International AG, а також для всіх її дочірніх компаній:

1. Загальні умови

Усі деталі, включно зі всіма зображеннями та інформацією, опублікованими на цьому веб-сайті, є виключною власністю Acino International AG і захищені законами про авторські права, якщо не зазначено інше. Використання тексту та файлів (наприклад, пресрелізів) із цього вебсайту дозволяється лише за таких обставин. Документи мають залишатися без змін. Їх можна використовувати лише в некомерційних та/або особистих цілях. Документи не можна завантажувати чи копіювати на комп’ютери в мережі, чи на сторонні веб-сайти. Документи не можна копіювати чи публікувати в інших формах. На всіх копіях необхідно вказувати авторське право та джерело інформації. Розповсюдження серед пацієнтів дозволяється лише в тому випадку, якщо документи цілком підходять для цієї мети, а не в тому випадку, якщо вони призначені для надання порад щодо рецептурних препаратів. Для будь-якого способу іншого використання, не зазначеного тут, обов’язковою є попередня письмова згода Acino.

Користуючись веб-сайтом Acino International AG і послугами, які надає Acino, ви тим самим приймаєте умови використання, встановлені Acino International AG. Заборонено використовувати його для цілей, які не передбачені цими умовами, а недотримання вимог може призвести до притягнення до відповідальності відповідно до приватного та кримінального права.

Усі дані та інформація на цьому веб-сайті мають загальний характер і призначені лише для особистих запитів щодо Acino, її продуктів та послуг.

Сайти жодним чином не призначені для надання медичних чи будь-яких інших порад або рекомендацій щодо продуктів та послуг, які продає Acino. Щоб отримати конкретну консультацію щодо наших продуктів та послуг, просимо зв’язатися безпосередньо з Acino.

Усі відомості на цьому веб-сайті не можуть тлумачитися як пропозиція чи реклама купівлі акцій Acino. Цей веб-сайт не може розглядатися як проспект емісії в розумінні Швейцарського зобов’язального закону або публікація відповідно до вказівок біржі SIX Swiss Exchange. На основі інформації, що міститься в цьому документі, не приймаються жодні інвестиційні рішення. Ми наполегливо рекомендуємо інвесторам звернутися за професійною консультацією, перш ніж брати будь-які зобов’язання.

Деякі тексти на цьому веб-сайті можуть містити орієнтовані на майбутнє заяви чи коментарі. Читачі повинні знати, що на такі заяви та коментарі можуть впливати непередбачені чинники, і їх варто розглядати лише як погляди.

2. Обмежена відповідальність

Acino завжди прагне надавати правильну та актуальну інформацію. Однак Acino не несе відповідальності за збитки, пов’язані з будь-якою інформацією, яку вона публікує на своїх веб-сайтах. Acino залишає за собою право змінювати інформацію на власний розсуд. Тому ми ні прямо, ні опосередковано не надаємо жодних гарантій чи запевнень щодо правильності та повноти наданої інформації, або будь-якої інформації, на яку ми можемо посилатися. Використання веб-сайту Acino або будь-яких інших сайтів, пов’язаних із ним, і використання інформації, наданої на них, здійснюється на власний ризик користувача. Ані Acino International AG, ані її дочірні компанії, ані будь-які інші сторони, пов’язані зі створенням, розповсюдженням, проєктуванням або підтримкою веб-сайту чи його частин або пропозицій на ньому, не беруть на себе відповідальності в будь-якій формі за прямі чи непрямі збитки, незалежно від наявності прямої чи непрямої вини, які є результатом доступу до інтернет-служб Acino чи пов’язаної інформації. Acino не несе відповідальності за доступність сторонніх веб-сайтів або їхній контент. Будь-яке використання гіперпосилань на такі веб-сайти здійснюється на власний ризик користувача та не покладає жодної відповідальності на Acino.

Перед застосуванням або використанням наших продуктів треба уважно ознайомитися з інструкціями, що додаються до кожного продукту. Певні права можна отримати лише з інструкції з використання, що надається разом із продуктами, але в жодному разі не в результаті використання інформації про продукт на цьому веб-сайті.

3. Стороння інформація

У відповідних випадках цей веб-сайт містить сторонню інформацію і посилається на сторонню інформацію, за можливості, шляхом посилань на сторонні веб-сайти. У всіх випадках, коли це можливо, стороння інформація позначена відповідним чином. Acino не заявляє про володіння будь-якою сторонньою інформацією чи веб-сайтом шляхом посилання на них. Acino прямо заявляє, що не несе відповідальності за контент цих веб-сайтів, а посилання на них треба вважати лише рекомендацією.

4. Зміна контенту веб-сайту

Acino залишає за собою право змінювати цей веб-сайт без попередження та вноситиме зміни у випадках, коли визнає, що зміни необхідні. Відвідувачі цього веб-сайту погоджуються з тим, що будь-які зміни не призводять до жодної відповідальності.

5. США

Інформація, представлена на цьому веб-сайті, не призначена для громадян Сполучених Штатів Америки (США) або для людей, які проживають у США, відповідно до положень Закону США про цінні папери, тому її не можна навмисно надсилати чи поширювати на території Сполучених Штатів Америки.

6. Авторські права, бренди, назви та дизайни Acino International AG

Усі зображення та інформація на цьому веб-сайті захищені законами про авторське право або іншими комерційними засобами захисту. Дизайн і макет цього веб-сайту визначаються виключно Acino. Усі назви продуктів, посилання великими літерами або посилання, позначені іншим чином на цьому веб-сайті, вважаються зареєстрованими торговельними марками Acino. Торговельні марки для однакових продуктів можуть відрізнятися в різних країнах.

7. Застосовне право

Відвідуючи цей веб-сайт, ви приймаєте юрисдикцію кантону Цюрих (Швейцарія), тобто кантону, у якому розташована штаб-квартира Acino International AG.

Авторські права© Acino International AG 2007–2016

Оновлено: 25 січня 2016 року