Карта-повідомлення | Acino в Україні

Карта-повідомлення

назад

Для заповнення медичними та фармацевтичними працівниками

  1. Загальна інформація

  Стать

  Наслідок ПР/ВЕ

  Категорія ПР/ВЕ

  2. Інформація про підозрюваний лікарський засіб (ПЛЗ)

  3. Інформація про супутні ЛЗ

  4. Засоби корекції ПР

  Чи супроводжувалась відміна ПЛЗ зникненням ПР?

  Чи відмічено поновлення ПР після повторного призначення ПЛЗ?

  Чи відмічено поновлення ПР/ВЕ після зміни дозового режиму ПЛЗ?

  5. Інформація про повідомника

  Повідомлення надає*